Medikal Cihaz nedir?

Medikal cihaz genellikle, insan vücüdu üzerinde ya da içinde kalıcı ya da geçici olarak önleyici, teşhis edici, denetleyici ya da tedavi edici etkinlik gösteren bir üründür. Geleneksel tedaviler ile medikal cihazlar arasındaki en önemli fark, medikal cihazların farmakolojik olarak değil; mekanik olarak etkinlik göstermesidir. Medikal cihazlar, farmakolojik etkinin aksine insan hücrelerinin kimyasını etkilemez. Son zamanlarda medikal cihazlar kalp, beyin, mesane ve sindirim sistemi hastalıkları gibi bir çok şiddetli ve kronik hastalığı hafifletmede ve tedavi etmede, kimyasal moleküllerle yapılan geleneksel tedavilere göre daha yüksek bir etkinlik göstermektedir. Bunun sebebi, medikal cihazların doğrudan vücudunuzun ihtiyacı olan bölgede etkinlik göstermesidir.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.